En borger kan få bevilliget en mentor, hvis de f.eks. er i et ressourceforløb. Men en borger kan også få en udskrivelsesmentor, hvis de har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Vores opgave er at hjælpe borgerne med at få skabt struktur, overblik og rutiner. Nogle eksempler på mentoropgaver kunne være:

– Hjælpe en borger med at få overblik over vigtige dokumenter og breve

– Hjælp en borger med, at få styr på økonomien (afdragsordninger m.m.)

– Afholde møde med den pågældende borgers gældsvejleder (lave budgetlægning)

– Hjælpe en borger med at søge om diverse ydelser – f.eks. enkeltydelser

– Hjælpe en borger med at få ringet rundt til læge eller andre offentlige personer

– Deltage som bisidder for en borger til offentlige møder

– Være en skulder en borger kan læne sig op af, hvis de har brug for én at tale med, lider af en psykisk sygdom eller bare er ensom

Ingen opgaver er for store eller for små. En mentor kan også hjælpe med ting, der ikke foregår direkte på arbejdspladsen, men som er vigtige for, at en borger kan få et arbejdsliv til at fungere. For eksempel at få struktur i hverdagen, støtte til misbrugsbehandling, økonomisk rådgivning eller familiemæssige problemer.

TOLKNING: Vi kan tilbyde 4 tolkeformer. Simultantolkning, konsekutiv, hviske og telefontolkning i thai.