Når din familie har brug for hjælp kan kommunen iværksætte en foranstaltning der hedder familiebehandling. Der vil derfor komme en familiebehandler hjem til dig, og tale med dig/jer og børnene. Familiebehandlerens opgave er at hjælpe og støtte jer som familie. Det kan f.eks. være og hjælpe med at skabe struktur og rutiner. Familiebehandleren kan også bruges som en sparringspartner i forhold til børneopdragelse eller andre udfordringer du/i måtte stå i. Dette kan kun lykkes hvis i som familie hjælper til.