Vi kan tilbyde 4 tolkeformer. Simultantolkning, konsekutiv tolkning samt hviske-og telefontolkning.
Vi tolker på thai og arabisk.

Eksempler på (mundtlige) tolkeopgaver:

– Afhøringer

– Retssager

– Kommunale samtaler (børnesager, samtale med statsforvaltningen mm.)

– Virksomhedssamtaler

– Institutionssamtaler

– Hospitalssamtaler

– Videotolkninger

– Institutionssamtaler

– Hospitalssamtaler

– Videotolkninger